กมลมังกรกมลมังกร

by Sunsy

เพื่อคืนความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรต้าหลี่อีกครั้งต้วนเจิ้งอี้ โอรสมังกรผู้ไร้หัวใจทำได้ทุกวิถีทาง แม้จะต้องแลกมาด้วยหยาดโลหิต และเมื่อมงกุฎหงสาอยู่ในกำมือของเขาแล้ว ของวิเศษที่ร่ำลือกันว่าซ่อนความลับ แห่งขุมทรัพย์ราชันย์เอาไว้แต่สิ่งที่เขาปรารถนาจะมีจริงหรือ ทว่าสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่ลายแทง ที่เขารอคอยหากเป็นสิ่งที่ต้วนเจิ้งอี้มิคาดคิด
และนี้คือบุพเพที่ได้ถูกลิขิตไว้จากสวรรค์เบื้องบนหยกน้อย นางหงส์เพลิงแสนซุกซน ผู้มอบความยิ่งใหญ่ที่มิใช่การครองครองสมบัติอันเลอค่า หรือได้เป็นมหาบุรุษ หากคือการได้ครอบครองรัก จากสตรีอันเป็นที่รักผู้เป็น “กมล” แห่งมังกร