เล่ห์รักสลับร่าง


เล่ห์รักสลับร่าง

เล่ห์รักสลับร่าง
by โม่เหยียน

ก่อนนี้นางคือ ‘เยี่ยนอิงถง’ยอดมือปราบหญิง แห่งเมืองหลวงที่อาจหาญเฉกเช่นบุรุษ และมีวรยุทธ์แก่กล้า แต่หลังจาก ถูกลอบสังหาร  จนสิ้นชีพ นางกลับฟื้นขึ้นมาในร่างของ ‘ถังเยวี่ยหาน’ดรุณีน้อยที่อ้อนแอ้นบอบบาง และไร้กำลังจะต่อกร กับผู้ใด  ร่างเดิมตายไปแล้วก็แล้วไปเถิด นางยังสามารถใช้ร่างใหม่ นี้ตามไขคดีที่ค้างอยู่ให้กระจ่าง ทั้งยังต้องสืบหาตัวผู้ลงมือ สังหารนางให้จงได้  แต่คาดไม่ถึงว่าอัครเสนาบดี  เฟิงอู๋จี้ผู้สูงส่ง จะเข้ามาเป็นธุระในเรื่องนี้ ซ้ำยังมีท่าทีสงสัยว่านางเป็นผู้ใดกันแน่อีกด้วย...

ยามอยู่ในร่างเดิมนางไม่ค่อยถูกชะตากับเขา ครั้นมาอยู่ในร่างใหม่ยังต้องข้องเกี่ยวกันอีกหรือ!