ผู้ใหญ่ลีกับนางมา


ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
by กาญจนา นาคนันทน์

“ผู้ใหญ่ลีกับนาง มา” เป็นนวนิยายเรื่องเยี่ยมอีกเล่มของ “กาญจนา นาคนันทน์” ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนทั่วไปในชนบทไทย เป็นนวนิยายที่ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังได้สอดแทรกแง่คิดชวนขัน ที่แฝงคติธรรมหลายรส หลายแบบให้ได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี