ชะตาลวงชะตาลวง 

by เหลียนอิ๋ง

เมื่อต้องกลายเป็นบุคคลผู้มีดวงชะตาเจ็ดอารมณ์บกพร่อง ชาตินี้ไหนเลยเขาจะมีโอกาสได้ลิ้มรส ความหอมหวานจากอารมณ์ ที่ขาดหายไป
...
โชคชะตาเล่นตลกเมื่อเขาถูกกำหนดจากฟ้าดิน ให้กลายเป็นผู้มีความบกพร่องทางอารมณ์ ซึ่ง ‘สุข’ ‘ทุกข์’ ‘โกรธ’ ‘กลัว’ ‘เกลียด’ และ ‘ใคร่’ นั้นล้วนมี หากแต่ ‘รัก’ เพียงสิ่งเดียวที่ขาดหาย ทว่าเขาไม่เคยนึกใส่ใจ เพราะเชื่อมั่นว่าถึงอย่างไรความรัก กับเขาย่อมไม่มีวันโคจรมาบรรจบกัน 
จวบจนเมื่อนางปรากฏกายในฐานะศิษย์น้องก้นกุฏิ จากที่ไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้ใด เขากลับสนใจนางเป็นพิเศษ แต่เพราะอานุภาพแห่งชะตา ยามเมื่อใกล้ชิดนาง หัวใจเขาพลันเจ็บปวดราวถูกคมมีดกรีดแทง ซ้ำโลหิตยังพลุ่งพล่านจนกระอักออกมาเป็นสาย พอจะมีหนทางใดที่จะพลิกชะตาฟ้าลิขิตนี้ได้ หรือความหวังที่จะอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับนางจะไม่มีวันเป็นจริง