มงกุฎที่ไร้บัลลังก์

มงกุฎที่ไร้บัลลังก์มงกุฎที่ไร้บัลลังก์

by 
มงกุฎจะแพรวพราวงามระยับได้เฉพาะบนบัลลังก์เท่านั้น
หากไร้บัลลังก์ ‘ค่า’ ของมงกุฎจะถูกตีค่าเพียงแค่ ‘ราคา’
บัลลังก์จึงเป็นฐาน เป็นสิ่งรองรับให้ค่าแห่งมมงกุฎงดงามตลอดกาล
บัลลังก์... ที่จะต้องมี ‘มือ’ อันแน่วแน่ ซื่อสัตย์
ค้ำจุนไว้ด้วยชีวิต ด้วยหัวใจ