ราชบุตรเขยเจ้าสําราญ


ราชบุตรเขยเจ้าสําราญ


ราชบุตรเขยเจ้าสําราญ

by BiscuitBus

ไต้หยี่ บ่าวน้อยในสกุลมู่ ที่คลุกคลีกับบ่าวผู้ชายและอยู่อย่างผู้ชาย จนแทบไม่มีใครคิดว่านางคือผู้หญิง นางอยู่อย่างผู้ชายมาตั้งแต่เด็ก ต่อมาได้ของอัปมงคล "วิชาดาบสวรรค์" เป็นวิชาที่ควบคุมได้ยาก จนไต้หยี่คิดว่าจะไม่ใช้มันอีก ไต้หยี่เดินทางคุ้มกันข้าวของ จนมีสหายมากมาย ได้พบกับองค์หญิงเจียงจู ที่แอบหนีออกจากวังไปหาคนรัก ระหว่างทางถูกคนร้ายรอบฆ่าก็ได้ไต้หยี่ "โจรชั่ว" ช่วยไว้หลายครา จนล่วงรู้ความจริงว่า องค์หญิงแห่งวังหลังผู้อ่อนช้อยงดงาม ยิ่งกว่ามัน แท้จริงแล้วคือ บุรุษ!!! แต่นางกลับไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วเป็นชาย เหตุไฉนจึงเป็นเช่นนี้ ตัวโง่งมเอ๋ย ตัวโง่งม....เจ้าช่างเป็นตัวโง่งมโดยแท้

download: