สุดหัวใจ


สุดหัวใจ   / ทมยันตี (สนพ. บ้านวรรณกรรม) / ใหม่

สุดหัวใจ
by ทมยันตี

ความอบอุ่นของใครคนหนึ่งที่ฝังตัว อยู่เงียบๆในหัวใจของเรานั้น คือความรู้สึกที่บ่งบอกว่า...สุดหัวใจของเขาคนนั้นย่อมมีไว้เพื่อเราเสมอ ให้ความหมายว่า...สุดหัวใจของคนคนหนึ่งย่อมมีไว้เพื่อคนหนึ่งเสมอ 


ความ อบอุ่นของครอบครัว ความสัมพันธ์อันดี ความเข้าใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน เป็นรากฐานสำคัญให้คนในบ้าน สมบูรณ์ทางอารมณ์ เต็มอิ่มกับความรู้สึกดีๆ เก็บแต่สำนึกและความทรงจำที่ดีในวัยหนึ่งไว้เป็นแนวทางและกำลังใจในการ ดำเนินชีวิต ดั่งเช่นที่ทมยันตีถ่ายทอดไว้ผ่านทางเบื้องหลังของตัวละครเอกในเรื่อง ชาลี และ มณฑิรา ในขณะที่อีกมุมหนึ่งของเรื่อง ความรักของเขาทั้งสองคนก็เล่นบทพ่อแง่แม่งอนบ้าง กระเซ้าเย้าแหย่บ้าง

download : สุดหัวใจ