ร่างรักร่างอาลัย (The Body Artist)ร่างรักร่างอาลัย (The Body Artist) 
by  Don DeLillo, ผู้แปล จิตติ พัวพิสุทธิ

เรื่อง ราวเร้นลับของการดำรงอยู่ ที่ตีแผ่ประสาทรับรู้ และการแสดงออกทางศิลปะ แบบ Performance Art ผ่านภาษาการเล่าเรื่องของสุดยอดนักเขียนอเมริกันร่วมสมัย Don DeLillo


กว่า 30 ปี มาแล้วนับตั้งแต่ตีพิมพ์ Americana นิยายเรื่องแรก ดอน เดอลิลโลก็สถิตอยู่ในใจของนักอ่านตลอดมา เข้าได้ค้นพบเสียงของจิตวิญญาณที่ถูกลืมเลือนไปในวัฒนธรรมอเมริกันแน่นอนว่า มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณเพราะภาษาที่เขาใช้รังสรรค์มันขึ้นมาเป็น ภาษาอเมริกันแท้ที่เฉียบคม และบัดนี้ในศตวรรษใหม่เข้าได้นำเสนอ The Body Artist นิยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันละมุนละไมในโลกของลอเรนฮาร์เค่ ศิลปินหญิงผู้ใช้เรือนร่างเป็นสื่อหลักในการแสดงออก หรือ Performance Art ผลงานของนักเขียนอเมริกันมากรางวัล ผู้ได้ชื่อว่าสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวรรณกรรมอเมริกัน