เจ้าแห่งรัตติกาล

เจ้าแห่งรัตติกาล 1-2เจ้าแห่งรัตติกาล (2 เล่มจบ)


นี่คือ เรื่องราวแห่งรัก ท่ามกลางศึก กลางทะเลกว้าง ราตริริช ชาห์จากเนราวีร์...ตระกูลกล้าเผ่านักรบ เชี่ยวชาญกระแสลม และร่องน้ำ เจ้ารัตติกาลที่เล่าขานเป็นเพื่อนกับเจ้าวายุ สนิทแนบกับท้องธารา ผู้เก่งกล้าในกลศึก โดยเฉพาะยุทธนาวี... คนเคยรักและถูกรักเท่านั้น จึงจะซาบซึ้งกับความรักและความ เดียวดาย...ชาห์...ทรงรู้จักความเดียวดายลึกซึ้ง หากอีกนานไหม ท่านจึงจะรู้จัก...รัก